');
 • De zes belangrijkste elementen van effectieve systemen

 • In allerlei bedrijven vergroten goede systemen de efficiëntie, bereiken ze doelen en geven ze klanten elke keer weer wat ze willen. Ze zijn de oplossing voor klantontevredenheid, verspilling van middelen, lage productiviteit, personeelsverloop, buitensporige kosten, slechte cashflow, zwakke omzet en groei, lage winst, dagelijkse frustratie en elke zakelijke hindernis waarmee je wordt geconfronteerd. Ze zijn de "magische formule" voor succes!

  Oké, je snapt het. Ik weet het. Misschien weet je deze dingen al lang. De meeste ondernemers weten echter niet precies hoe ze echt goede systemen moeten maken. Het is een geleerde vaardigheid. Laten we ons concentreren op zes belangrijke elementen.

 • Wat maakt systemen effectief?

 • 1. Proces

  Zijn jouw kernprocessen, op kantoor, de werkplaats, restaurant, winkel of in de fabriek in kaart gebracht of in een stroomdiagram gezet? Zijn ze soepel draaiend, met minimale knelpunten en stilstandtijd, en met weinig fouten en is er geen herbewerking nodig. Heeft jouw klant - direct of indirect - baat bij elke stap in het proces?

 • 2. Componenten

  Heb je alle formulieren, checklists, scripts, rapporten, brochures, databases, apparatuur, software en alles wat nodig is voor werknemers om het systeem effectief te laten werken? Ontbrekende of slecht presterende onderdelen zijn de oorzaak van veel zwakke systemen.

 • 3. Mensen

  Zijn jouw medewerkers geschikt voor hun werk? (Mensen zijn ook onderdelen in een proces.) Hoe goed zijn jouw wervings-, trainings- en communicatiesystemen? Bevatten jouw systemen elementen van verantwoordelijkheid en motivatie? Veel ondernemers en managers geven medewerkers de schuld van problemen terwijl de oorzaak het slechte systeem is waar ze in terechtkomen. Ja, de problemen kunnen jouw schuld zijn!

 • 4. Kwaliteit

  Krijgen jouw klanten wat ze verwachten? Doet je product of dienst zoals beloofd. Is het vrij van fouten of defecten? Hoeveel tijd spendeer je aan  reparaties en opnieuw maken? Hoeveel klachten of retouren heb je? Je kunt de kwaliteit altijd verbeteren met betere systemen.

 • 5. Snelheid

  Hoe efficiënt zijn jouw systemen? Krijgen klanten hun product snel of op tijd? Kun je je doorlooptijd verkorten? Zie je de vertragingen en knelpunten in jouw systemen? Hoe productief zijn jouw werknemers? Verbetering van de snelheid - de doorvoer van producten en diensten - heeft een grote invloed op de groei en de winstgevendheid.

 • 6. Meten

  Lukt het je om te sturen op de cijfers? Hebben jouw systemen doelen die je voortdurend meet? Gebruik je prestatie-indicatoren als feedback om de systemen te verbeteren? Probeer je voortdurend je best te doen?